بیشترین دلیل قطعی در مراکز داده

یکی از مهمترین دلایل استاندارد سازی اتاق سرور جلوگیری از به وجود آمدن قطعی در هر چهار لایه اتاق سرور (Telecommunication ،Architecture ،Electrical ،Mechanical) می باشد که نهایتا منجر به قطع شدن سرویس های سازمان به مشتریان داخلی و خارجی و قطعی در مراکز داده می شود.

از این جهت در خصوص طراحی و استاندارد سازی مراکز داده با توجه به آمار Downtime و علل به وجود آمدن قطعی سرویس ها، دلایل قطعی در هر چهار لایه مورد بررسی قرار گرفته و هر ساله کشور ها و استاندارد ها در قالب گزارشی به همراه نمودار برای به روز نگه داشتن اطلاعات و آمار خود، گزارشی را در اختیار شرکت های حوزه فناوری اطلاعات قرار می دهند؛ که قالبا بیشترین مشکلات در لایه Electrical که شامل مشکلات برقی , لایه Telecommunication شامل مشکلات ارتباطی داخلی و خارجی تجهیزات و نحوه چیدمان و توپولوژی های ارتباطی , لایه Mechanical که مسائل مربوط به سیستم اطفا و اعلام و گردش صحیح هوا و در انتها مشکلات لایه Architecture می باشد.

شرکت ارقام نت با توجه به فعالیت 15 ساله خود در حوزه فناوری اطلاعات و به دلیل نبود مرکزی جهت ارائه آمار دقیق علل Downtime مراکز داده کشور و جمع آوری اطلاعات و آمار از سازمان هایی که سرویس های مهم, حساس و حیاتی کشور را ارائه می دهند هر ساله آمار و دلایل قطعی مراکز داده کشور را جهت استفاده سازمان ها در مباحث نیاز سنجی و استفاده بهینه از منابع سازمان را به صورت نمودار ارائه می نماید.

نمودار زیر گزارشی از بیشترین دلیل قطعی در مراکز داده و دلایل Downtime مراکز داده در سال 1398 می باشد.

بیشترین دلیل قطعی در مراکز داده - ارقام نت سیستم