خدمات پوشش دهی آنتن دهی موبایل

راه حل های Cellular متخصص در طراحی و پیاده سازی سیستم های تقویت آنتن موبایل توزیع سلولی، DAS، برای بهبود سیگنال تلفن همراه در نتیجه از بین بردن تماس های کاهش یافته است. راه حل هایی برای فضاهای محدود و وسیع در دسترس هستند. برنامه های کاربردی موبایل، فضاهای مسکونی، اماکن تجاری، مکان های عمومی و محوطه های امنیتی، فضاهای عمومی و خصوصی هستند که در آن سیگنال های واضح تلفن همراه مورد نیاز مشتریان ما است. شرکت ارقام نت با توجه به نیروی متخصص و توانمند خود و استفاده از استانداردهای موجود آماده ارائه خدمات طراحی و مشاوره شبکه و همچنین  اجرای سیستم های پوشش دهی آنتن موبایل می باشد.