طراحی و مشاوره شبکه

خدمات طراحی و مشاوره شبکه

به دلیل پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تأثیر مستقیم و عمیق این بخش از فناوری بر بالا بردن بهره‌وری، تسهیل سازی امور، افزایش درآمد و رسیدن به سود بیشتر در تمامی کسب و کارها، موجب شده است که این فناوری و حوزه‌های مرتبط با آن به سرعت در تمامی بخش‌های شرکت‌ها و مؤسسات کوچک و بزرگ نفوذ کند.

از این رو شرکت ارقام نت با توجه به سوابق فعالیت خود در نصب و راه اندازی و شبکه و با استفاده از ابزار مناسب (Auto CAD,VISIO,…) و انجام مراحل و فازهای بازدید,شناخت, نیازسنجی…  آماده ارائه خدمات طراحی و مشاوره شبکه در قالب (RFP,LOM,LOS,LOP,HLD,LLD,DLD) می باشد.

IT pyramid Rnet.ir

لایه های صنعت IT

در صنعت IT هفت لایه به ترتیب از مهمترین لایه های پایینی مطابق با شکل زیر که با نام هرم IT شناخته می شود تا بالاترین لایه که کاربر نهایی (Application) با آن  در ارتباط می باشند ، توسط کارشناسان و استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات جهت چیدمان و تعیین توپولوژی ارتباطی تجهیزات شبکه سازمان ها برای اجرای قوانین ارتباطی ، امنیتی ، تعریف و تغییر زبان های تجهیزات و همچنین مدیریت شبکه های کامپیوتری به عنوان مدل مرجع تعیین شده است.

با توجه به شکل بالا میتوان به این نکته حائز اهمیت پی برد که هرگونه به روز رسانی ، تغییر و تعریف نرم افزار ها در بالاترین لایه باعث تغییر در لایه های پایینی شده که در صورت نداشتن زیرساخت مناسب غیرممکن می باشد و در نتیجه موجب تحمیل هزینه و  صرف منابع زمانی و انسانی سازمان میگردد.

به عنوان مثال یک سازمان در خصوص ارائه سرویس به کاربران خارجی مجبور به  استفاده از نرم افزار گرافیکی با کانفیگ بالا و ارتباط همزمان کاربرهای داخلی از طریق ارتباطات شبکه ای با پهنای باند بالا  می باشد.

از این رو این تغییر در لایه Application موجب تغییر در لایه زیرساخت Infrastructure جهت نصب نرم افزار تحت شبکه و ذخیره اطلاعات و داده ها  ، تغییر توپولوژی ارتباطی به همراه پهنای باند مناسب جهت برقراری ارتباط بین کاربران در لایه Network و همچنین تغییر سخت افزارهایی با کانفیگ متناسب نرم افزار در لایه HardWrae میشود که در صورت نداشتن زیرساخت شبکه مناسب نیازمند تعریف منابع جدید و تحمیل هزینه های سنگین زمانی و مالی به سازمان می شود.

شرکت فنی و مهندسی ارقام نت با توجه به رتبه یک سازمان نظام صنفی و رایانه ای  در حوزه خدمات طراحی و مشاوره شبکه و همچنین  تجربه اجرای پروژه های طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه و زیرساختی سازمان های کوچک و بزرگ کشور و جمع آوری اطلاعات مالی در خصوص قراردادهای نگهداری و راه اندازی در سه حوزه شبکه و زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و مقایسه آنه ا در طول یک سال که این آمار مربوط به سال 1398 سه سازمان حیاتی کشور می باشد.

مقایسه بودجه IT در سازمان های حیاتی در سال 98

طبق شکل زیر می توان دریافت که بیشترین هزینه ها در بخش زیرساختی و شبکه سازمان رخ داده است.
یکی از راههای جلوگیری از هزینه های تحمیلی به سازمان  ها، طراحی شبکه و زیرساخت با دید باز و در نظر گرفتن اهداف بلند مدت سازمان ها ، پیشرفت تکنولوژی، نیاز کاربران خارجی و داخلی ، مدیریت هزینه CAPE&OPEX میباشد از این رو این شرکت با توجه به سوابق فعالیت خود در حوزه راه اندازی و نگهداری شبکه های بزرگ و کوچک و با استفاده از ابزار مناسب (Auto CAD,VISIO,…)و انجام مراحل و فازهای بازدید،شناخت،نیازسنجی…  آماده ارائه خدمات طراحی و مشاوره شبکه در قالب (RFP,LOM,LOS,LOP,HLD,LLD,DLD) میباشد.